Lubrificadors

El filtre regulador amb lubricador és un equip que comercialitzem habitualment aconsellat per a tot tipus d’instal·lacions pneumàtiques industrials. Actualment tots els components pneumàtics se subministren amb greix de per vida, per la qual cosa en cap cas no s’aconsella l’ús de lubricants en aquests components, ja que elimina el greix i obliga a una lubricació contínua.

Els grups de tractament d’aire, anomenats comunament FRL, F filtre – R regulador – L lubricador- FR filtre regulador, són l’element necessari en qualsevol aplicació pneumàtica per poder condicionar l’aire comprimit, que és la principal energia en què s’avala l’automatització . Els grups FRL, realitzats en tecnopolímer i amb terminacions metàl·liques, estan disponibles en dues sèries, la sèrie anomenada MINI i la sèrie STANDARD, i cobreixen de forma exhaustiva totes les aplicacions, fins i tot les més exigents. Disponibles des de 1/8” fins a 1” amb cabals molt elevats i són altament fiables i completats de tota la gamma d’accessoris necessaris.

Està format per tres elements:

  • Un filtre de línia que elimina partícules de pols a l’aire comprimit i que al mateix temps sol ser coalescent per condensar aigua en fase líquida. No solen ser filtres de gran eficiència, per això es recomana tractar abans l’aire procedent dels compressors.
  • Un regulador de pressió que permet reduir la pressió d’entrada de l’aire als valors requerits per l’equip que el fa servir.
  • Un lubricador, element imprescindible si lequip que utilitza laire comprimit necessita ser lubricat. Atenció a aquest punt perquè si l’aire procedeix d’un compressor lubricat pot portar una quantitat d’oli en suspensió. Aquest oli no s’ha de fer servir per lubrificar els equips que usen l’aire comprimit; cada equip té una especificació d’oli pròpia.

Aquest tipus d’equips s’han de muntar a l’entrada de la maquinària que fa servir l’aire comprimit. És important considerar que no totes les màquines necessiten lubricació, per la qual cosa en alguns casos n’hi hauria prou amb la instal·lació d’un FR (Filtre i Regulador) o fins i tot només el Regulador, si l’aire de la línia està ben tractat.

 

Otros productos

Cistella de la compra
WeCreativez WhatsApp Support
Hola ¿Com et potde ajudar?