Juntes estàtiques

En una aplicació d’estanqueïtat estàtica, no hi ha moviment entre les superfícies d’estanquitat o entre la superfície d’estanqueïtat i la superfície de contacte.

La junta més comunament usada en situacions d’estanquitat estàtica és la junta tòrica , però a més, Seauto ofereix una gamma de productes específics per a les juntes estàtiques. Aquesta gamma inclou les nostres juntes tòriques metàl·liques Wills Rings® , ideals per al seu ús en temperatures i pressions extremes.

A més, hi ha les juntes inflables (Airseal), juntes metall-buna, juntes de vàlvula, quad-rings, cèrcols quadrats, juntes vulcanitzades cautxú-metall, juntes de poliuretà i juntes en PTFE amb moll activador.

Resistent pràcticament a tots els mitjans, les juntes estàtiques al nostre material Turcon® amb base a PTFE s’ofereixen per estar en contacte amb mitjans químics agressius. A més, hi ha les juntes inflables Airseal adequades per a segellats de portes i finestres, especialment en aplicacions químiques.

 

Otros productos

Cistella de la compra
WeCreativez WhatsApp Support
Hola ¿Com et potde ajudar?