Reguladors de pressió

Un regulador de Pressió és una vàlvula que controla una característica específica dun sistema. Hi ha els Reguladors Mecànics que usen la pressió de treball en contra d’un ressort per controlar la pressió dentrada o de sortida.

Shopping Cart