Pressòstats

Un pressòstat és un aparell que tanca o obre un circuit elèctric depenent de la lectura de pressió d’un fluid.

El fluid exerceix una pressió sobre un pistó intern fent que es mogui fins que s’uneixen dos contactes. Quan la pressió baixa, un ressort empeny el pistó en sentit contrari i els contactes se separen.

Un cargol permet ajustar la sensibilitat de tret del pressòstat en aplicar més o menys força sobre el pistó a través del ressort. Usualment tenen dos ajustaments independents: la pressió d’encesa i la pressió d’apagat.

No han de ser confosos amb els transductors de pressió (mesuradors de pressió); mentre aquests últims lliuren un senyal variable amb base al rang de pressió, els pressòstats lliuren un senyal apagat/encès únicament.

Els tipus de pressòstats varien depenent del rang de pressió a què poden ser ajustats, temperatura de treball i el tipus de fluid que poden mesurar. Hi pot haver diversos tipus de pressòstats:

  • Pressòstat diferencial: Funciona segons un rang de pressions, alta-baixa, normalment ajustable, que fa obrir o tancar un circuit elèctric que forma part del circuit de comandament d’un element d’accionament elèctric, comunament motors.
  • Alta diferencial: Quan se supera la pressió estipulada per al compressor, el rearmament pot ser manual o automàtic.
  • Baixa diferencial: Quan la pressió baixa més del que s’estipula per al compressor, el rearmament pot ser manual o automàtic.

Els usos són molt variats. Alguns exemples:

  • La llum vermella de manca de pressió d’oli d’un automòbil està connectada a un pressòstat
  • La bomba d’aigua està controlada per un pressòstat al sistema hidropneumàtic (hidràulic) d’una casa
  • Per protegir motors en refrigeració de la manca d’oli, s’utilitzen pressòstats diferencials quan la pressió d’oli s’acosta a la pressió del circuit atura el motor. En variar constantment la pressió del circuit, l’única manera de controlar la pressió de l’oli és comparar-la amb la del circuit en aquell moment, així el pressòstat actua per diferència de pressions i no per una pressió fixa.
  • Per protegir màquines de refrigeració d’altes o baixes pressions

Els pressòstats en general no tenen la capacitat per encendre directament l’equip que estan controlant i s’ajuden amb un rellevador o contacte elèctric, però en refrigeració és força comú observar pressòstats que comanden directament compressors monofàsics sense passar la potència per un contactor o relé. L’encesa de l’aire condicionat d’un cotxe també va determinat per un pressòstat d’alta quan està en funcionament complet a plena càrrega.

Otros productos

Cistella de la compra
WeCreativez WhatsApp Support
Hola ¿Com et potde ajudar?