Sistemes de segellat POLYPAC

Polypac és marca registrada del grup Trelleborg SS, especialitzada en la fabricació de juntes d’estanqueïtat en material lona+goma, de la qual n’és el fabricant original a nivell mundial. Trelleborg SS és un grup industrial a nivell global especialitzat en el desenvolupament de solucions d’estanquitat i amortiment per protegir els entorns industrials més exigents. Les solucions innovadores d’enginyeria acceleren el rendiment per als clients d’una manera sostenible.

Les juntes de pistó s’utilitzen als cilindres hidràulics per a l’estanquitat de fluids. S’allotgen dins del cap del cilindre i aconsegueixen l’estanquitat contra la tija del cilindre, prevenint que el fluid flueixi a través del cap del cilindre. Això permet que la pressió es generi en una cara del pistó, fent que el cilindre s’estengui o es retregui.

Les juntes de pistó estan principalment fabricades al nostre material Turcon® amb base de PTFE o en poliuretà Zurcon®. Fabricades específicament per a aplicacions hidràuliques, aquests compostos proporcionen una resistència excepcional al desgast i propietats d’extrusió extraordinàries. Compatibles virtualment amb tots els mitjans ofereixen un rendiment incomparable a temperatures extremes.


Juntes de pistó

Juntes simètriques de Vástago o pistó.

JUNTES DE VASTAG TRELLEBORG

Trelleborg és un grup industrial a nivell global en el desenvolupament de solucions que estanquitzen, esmorteeixen i protegeixen els entorns industrials més exigents. Les solucions innovadores d’enginyeria acceleren el rendiment per als clients d’una manera sostenible.

Les juntes de plançó s’usen per assegurar l’estanqueïtat en cilindres hidràulics. S’allotgen al tap guia i aconsegueixen l’estanquitat actuant contra la tija, evitant la fuita del fluid des de l’interior a l’exterior del cilindre.

Trelleborg Sealing Solutions ofereix una àmplia gamma de juntes de plançó que proporcionen la màxima garantia contra la contaminació exterior. ELS dissenys patentats satisfan els requisits dels usuaris respecte a baixa fricció, forma compacta i instal·lació simple.

Les juntes de plançó estan principalment fabricades al nostre material Turcon® amb base PTFE o poliuretà Zurcon®. Fabricades específicament per a aplicacions hidràuliques, aquests compostos proporcionen una resistència excepcional al desgast i propietats d’extrusió extraordinàries. Compatibles virtualment amb tots els mitjans ofereixen un rendiment incomparable a temperatures extremes.

Posem a la vostra disposició els diversos catàlegs de juntes de plançó.
Descarregueu-vos més avall la documentació tècnica en format pdf amb totes les característiques d’aquests productes:

Catàleg de juntes de plançó>> juntes de plançó i juntes simètriques de plançó o pistó.

Juntes simètriques de Vástago o pistó.

Juntes de Vástago

Els rascadors s’utilitzen en els cilindres hidràulics per rascar la brutícia, partícules externes, encenalls o humitat dels plançons, evitant que entrin en el sistema. Aquests prevenen la contaminació del medi hidràulic que pot danyar els cèrcols guia, juntes i altres components.

Trelleborg Sealing Solutions ofereix una àmplia gamma de rascadors amb caixa metàl·lica, elastòmer, material Turcon® amb base de PTFE o poliuretà Zurcon®. La gamma inclou el Turcon® Excluder®, disseny patentat de Trelleborg Sealing Solutions de rascador de doble efecte.

Fabricat específicament per a aplicacions de cilindres hidràulics, els materials Turcon® i Zurcon® mostren unes propietats excel·lents de baixa fricció, aportant una resistència excepcional al desgast.

Rascadors Trelleborg

Trelleborg és un grup industrial a nivell global en el desenvolupament de solucions que estanquitzen, esmorteeixen i protegeixen els entorns industrials més exigents. Les solucions innovadores d’enginyeria acceleren el rendiment per als clients d’una manera sostenible. Cèrcols guia Slydring®. Slydring® és el disseny patentat de cèrcol guia de Trelleborg Sealing Solutions. La funció de Slydring® és guiar el pistó i la tija d’un cilindre hidràulic, absorbint les forces transversals. Alhora, evita el contacte metall-metall, optimitzant el rendiment del sistema d’estanquitat. Slydring® està disponible en tres tipus diferents de material, tots resistents al desgast i mostrant propietats excepcionals de fricció. Turcite® és per a les aplicacions baixes i mitjanes amb forces radials limitades, HiMod® és per a aplicacions mitjanes i pesades i els materials Orkot® són per a aplicacions pesades amb altes forces radials. Posem a la vostra disposició els diversos catàlegs de guies. Descarregueu-vos més avall la documentació tècnica en format pdf amb totes les característiques d’aquests productes: Catàleg de guies Trelleborg >> juntes hidràuliques i Turcite B Slydway GB.

Juntes hidràuliques

Turcite B Slydway Gb

Cistella de la compra
WeCreativez WhatsApp Support
Hola ¿Com et potde ajudar?