Retens

Els fluids a estanqueitzar són líquids de viscositat variable i rarament gasos. El més usual és que es tracti de lubricants, com olis i greixos, però també olis hidràulics

Shopping Cart