APLICACIONS DE PTFE (TEFLON) I ELS SEUS DERIVATS

Film de Politetrafluoroetilè no porós (PTFE), o més conegut com a Tefló, emprat com a film desemmotllant sobre models i motlles en processos amb composites, especialment en la fabricació de peces o motlles amb prepregs.

Shopping Cart